TALGBOLLAR

Trädgårdens Klassiker. Nordstars talgbollar innehåller oxtalg och fettrika fröer som ger en hög fetthalt. Den stora andelen oxtalg gör att talgbollarna inte blir hårda, vilket innebär att även fåglar med mjuk näbb kan njuta av våra talgbollar.

IMG_9457_fix TALGBOLLAR 500 g
12 x 500 g – kartong
ARTIKELNR: 3064
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
T
ALGBOLLAR 500 g
320 x 500 g – halvpall
ARTIKELNR: 3066
XXXXXXXXXXXXXX
IMG_8947_fix_cut TALGBOLLAR 4 x 500 g
9 x (4 x 500 g) – kartong
ARTIKELNR: 3085
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

TALGBOLLAR 4 x 500 g
80 x (4 x 500 g) – halvpall
ARTIKELNR: 3086
IMG_9475_fix TALGBOLLAR 6 x 95 g
20 x (6 x 95 g) – kartong
ARTIKELNR: 3068
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TALGBOLLAR 6 x 95 g

270 x (6 x 95 g) – halvpall
ARTIKELNR: 3070
IMG_9466_fix TALGBOLLAR 10 x 95 g
10 x (10 x 95 g) – kartong
ARTIKELNR: 3082
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
TALGBOLLAR 10  x 95 g

160 x (10 x 95 g) – halvpall
ARTIKELNR: 3084
IMG_8931_fix_cut TALGBOLLAR 250 g
21 x 250 g – hink
ARTIKELNR: 3080
IMG_9521_fix TALGBOLLAR 55-pack
55 x 95 g – hink
ARTIKELNR: 3090
IMG_8957_fix_cut TALGBOLLAR 55-pack (utan nät)
55 x 95 g – hink
ARTIKELNR: 3091
mixpall_talgbollar_jornotter MIX JORDN./TALGBOLL
200 x JORDNÖTTER 240 g nät
200 x TALGBOLLAR 500 g
Finns endast i halvpall
ARTIKELNR: 3062